Referat – Generalforsamling – 16 Marts 2023

Referat – Generalforsamling, torsdag den 16. marts 2023, kl. 19.00

 

  1. Valg af dirigent

       Benjamin Thomsen blev valgt som dirigent

  1. Valg af referent

       Kenneth Santa blev valgt som referent

  1. Valg af stemmetællere

       Benjamin Thomsen blev valgt som stemme tæller

  1. Bestyrelsens beretning.

       Bestyrelsens/Formandens beretning er vedlagt som bilag 1

  1. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.

       Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen, regnskabet kan rekvireres ved at sende en mail til: kontoret@rbkoge.com

  1. Fastlæggelse af kontingent

A: Bestyrelsen foreslår at kontingentet for U7-U19 fastlægges til kr. 4.000 årligt.

       Kontingentet er det samme som i 2022 og blev godkendt.

B: Bestyrelsen foreslår at kontingentet for Seniorer fastlægges til kr. 4.000 årligt.

       Kontingentet er det samme som i 2022 og blev godkendt.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem for 1 år, Christian Emil Petersen, ønsker genvalg

       Christian blev valgt

Bestyrelsesmedlem for 1 år, Benjamin Thomsen, ønsker genvalg

       Benjamin blev valgt

 

  1. Valg af revisor

Anders Jensen, er villig til genvalg

       Anders blev valgt

  1. Forslag til behandling.

       Ingen forslag til behandling

  1. Eventuelt.

       Intet under eventuelt

 

Køge den 16. marts 2023 – Bestyrelsen

 

Kenneth Santa, Formand                        

Steffen Petersen, Næstformand

Brian Pedersen, Kasserer

Christian Emil Petersen, Bestyrelsesmedlem

Benjamin Thomsen, Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmøde – RB Køge, 16. marts 2023 – kl. 20.30

 

Dagsorden:

1: Konstituering af bestyrelsen

 

Referat af bestyrelsesmøde – 16. marts 2023 – kl. 20.30

 

Dagsorden:

1: Konstituering af bestyrelsen, bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: 

Formand – Kenneth Santa, 

Næstformand – Steffen Petersen, 

Kasserer – Brian Pedersen, 

Bestyrelsesmedlem – Benjamin Thomsen, 

Bestyrelsesmedlem – Christian Emil Petersen.

Skriv et svar