Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I RB Køge tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vi er dedikeret til at beskytte dine personoplysninger og sikre transparens i forhold til vores brug af dine personoplysninger.

Vores privatlivspolitik angiver, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, herunder hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler personoplysninger og til hvilke formål vi bruger dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler RB Køge ?

RB Køge indsamler og behandler en række personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdag og betalingskortoplysninger. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for os også at indsamle følsomme personoplysninger om dig, såsom oplysninger af sundhedsmæssig karakter. Ligeledes kan der være behov for at indsamle særlige personoplysninger såsom cpr.nr. og børneattester i forbindelse med arbejde med unge.

Hvordan indsamler RB Køge personoplysninger?

Dine personoplysninger indsamles ved at du selv indtaster dem på vores hjemmeside, indmeldelsesblanketter eller ved at sende dem til os f.eks. per e-mail.

Vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre organisationer såsom Holdsport eller offentlige myndigheder.

Til hvilket formål behandler RB Køge dine personoplysninger?

Vi behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 • at administrere og tilbyde dig aktiviteter i forbindelse med dit medlemskab af RB Køge,
 • kommunikere med dig i forhold til aktiviteter og informationer af relevans for dit medlemskab af RB Køge
 • kommunikere med dig i forhold til forespørgsler mv.
 • administration af træner og ledelses hverv
 • administration og udbetaling af løn, godtgørelse, refusioner og lignende
 • opfyldelse af lovkrav
 • levering eller bestilling af varer og ydelser

Vi behandler dine følsomme personoplysninger for at sikre, at vi kan tage hensyn til eventuelle specielle behov i forbindelse med afholdelse af aktiviteter i RB Køge eller aktiviteter, hvori RB Køge deltager.

På hvilket retsgrundlag behandler RB Køge dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovennævnte formål sker enten på baggrund af:

 1. Dit samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a
 2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktsretlig forpligtelse overfor
  dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 3. RB Køge er retlig forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1,
  litra c)
 4. Det er nødvendigt af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse,
  persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra e)
 5. Det er nødvendigt for at RB Køge kan forfølge en legitim interesse
  (interesseafvejning), jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Der indsamles kun personoplysninger der er nødvendige for at RB Køge kan opfylde sine forpligtelser overfor dig.

Videregiver RB Køge  dine personoplysninger?

RB Køge videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre:

 1. Du har givet samtykke hertil,
 2. Det er til brug for opfyldelse af en retlig forpligtelse overfor dig, eller
 3. RB Køge er retlig forpligtet hertil.

Der kan ske videregivelse til samarbejdspartnere, herunder Holdsport, andre klubber ved deltagelse i stævner, sponsorer, samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, idrætsorganisationer, revisorfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

RB Køge kan benytte sig af tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af RB Køge. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender kun databehandlere indenfor EU/EØS.

Hvor længe opbevarer RB Køge dine personoplysninger?

RB Køge i opbevarer dine personoplysninger i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet, vil RB Køge slette dine personoplysninger.

Hvordan sikrer RB Køge dine personoplysninger?

I RB Køge tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi har etableret sikkerhedsprocedurer for vores papirbaserede arkiver og vores computerbaserede databaser, ligesom vi har retningslinjer for RB Køges brug og håndtering af personoplysninger i vores arkiver og systemer.

Hvilke rettigheder har du?

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos RB Køge har du i overensstemmelse med Persondataforordningen ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Herudover har du ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med lovgivningen.

Ved ønske om indsigt eller berigtigelse kontakt venligst kontoret@rbkoge.com.

Det bemærkes i forhold til personlysninger indsamlet via Holdsport, at RB Køge ikke kan slette profiler, herunder personoplysninger indsamlet i forbindelse hermed, men alene profilens tilknytning til RB Køge.

Ret til dataportabilitet

De personoplysninger, som du selv giver til RB Køge har du ret til at modtage i et almindelig anvendt og maskinlæsbart format, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt.

Ret til at gøre indsigelse

Behandles dine personoplysninger for at RB Køge kan forfølge en nødvendig og legitim interesse eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring vil du har have ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling.

Modtager RB Køge en indsigelse om behandling eller anmodning om sletning eller berigtigelse vil anmodningen blive vurderet og eventuelle ændringer eller sletning gennemføres hurtigst muligt.

Hvad gælder i tilfælde af at du har givet samtykke?

Hvis RB Køge behandler dine personoplysninger op baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at skrive til kontoret@rbkoge.com. Herefter vil RB Køge ikke længere behandle dine oplysninger. Det vil dog betyde, at RB Køge ikke længere vil kunne udøve sine forpligtelser overfor dig.

Hvordan klager du?

Klager over RB Køges behandling skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter du RB Køge ?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte:

RB Køge

CVR nr.
Ravnsborgvej 3, 4600 Køge

Telefon: 61302002
Email: kontoret@rbkoge.com
Web: www.rbkoge.com 

I RB Køge reviderer vi løbende vores privatlivspolitik og der kan derfor fra tid til anden ske opdateringer af denne privatlivspolitik. Den seneste version vil altid være at finde på www.rbkoge.com