RBK SCOUTLAB

TopTalent Scout uddannelsen

RBK ønsker med TopTalent scouting uddannelsen at skabe den rette platform for udviklingen af fremtidens dygtigste børne- og ungdoms scouts, for at sikre at vi rundt om i klubberne i fremtiden, får identificeret de potentielt dygtigste spillere, med det størst mulige udviklingspotentiale på den lange bane.

Målgruppe:

TopTalent Scouting uddannelsen henvender sig til nuværende børne- og ungdomstrænere og fodboldinteresserede, der ønsker at blive fremtidens dygtigste til at spotte og evaluere spillere, primært i børne- og ungdoms fodbold. Fokus i uddannelses forløbet kan med fordel benyttes til at udvikle egne evner indenfor evalueringen af ens egne spillere, samt ved scouting af eksterne spillere med henblik på rekruttering.

Formål

Det er formålet med TopTalent scouting uddannelsen at uddanne deltagerne til at kunne identificere og scoute toptalenter på elitært niveau, samt til at være i stand til at kunne sammensætte en “egen scouting metode”, alt efter hvilken klub- og eller niveau man arbejder på.

Indhold 

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Hvad er Talent ID
  • Screening – Scouting – Rekruttering
  • Præstation og potentiale
  • Metoder og modeller
  • Live scouting & video scouting
  • Den relative alderseffekt (RAE)
  • Forbundets Retningslinjer og regler for scouting og rekruttering klubregi

Varighed og forløb

Intro, TopTalent Scouting uddannelsen, 1 aften a 4 timer

RBK TopTalent Scout uddannelsen, Varighed og forløb

Level 1 Basis, fordeler sig over fire hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 uddannelsestimer. Som en del af dette forløb vil deltagerne erhverve sig Level 1 – Talent ID Scout certifikat, udstedt af det engelske fodbold forbund.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 2 – Talent, fordeler sig over fire hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 uddannelsestimer.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 2 skal bestås, for at man kan påbegynde Level 3 – Elite

Level 3 – Elite, fordeler sig over fire hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 uddannelsestimer.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 3 skal bestås, for at man kan påbegynde Level 4 – Pro

Level 4 – Pro, fordeler sig over fire hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 uddannelsestimer.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 4 afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Pris
Intro, Uddannelsespris: kr. 400,-.

Level 1, Uddannelsespris: kr. 2.000,-.

Level 2, Uddannelsespris: kr. 2.000,-.

Level 2, Eksamen: kr. 800, -.

Level 3, Uddannelsespris: kr. 2.000,-.

Level 3, Eksamen: kr. 1.200, -.

Level 4, Uddannelsespris: kr. 2.000,-.

Level 4, Eksamen: kr. 1.600, -.

Tilmelding
Via nedenstående tilmeldings formular

Antal
Der er plads til max 20 personer på hvert uddannelses forløb