Fra 43 til 244 medlemmer på 1 år

I RB Køge gør vi hvad vi siger og siger hvad vi gør…

Tallene nedenfor taler sit tydelige sprog, vi har i RBK i kalenderåret 2021, været i stand til at facilitere medlemstilbud til 218 børn og unge i alderen 0-18 år.

Nutidens børne- og ungdomsspillere, på både drenge og pige siden skal have fleksible tilbud, hvor det skal være sjovt, samtidig med at det skal faciliteteres af kvalificerede fodboldtrænere. I 2021 er vi lykkedes rigtig godt med at skabe tilbud, som drenge i Køge og hele regionen omkring Køge i stor stil har benyttet sig af. I form af ekstra ugentlige træningstilbud, om morgenen og efter skole, og / eller i form af deltagelse på vores camps, som har været udbudt i alle skoleferier i kalenderåret 2021.

På trods af at vi har forsøgt at kommunikere at vores tilbud er til “spillere” og ikke specifikt drenge eller piger, kan vi hurtigt konkludere at vi i 2021 er lykkedes dårligt med at tiltrække piger, det skal vi være bedre og skarpere til i 2022. 

I den forbindelse vil vi som klub gerne række ud til dem der sidder derude og brænder for at skabe et fantastisk godt pige tilbud i aldersgruppen 7-12 år. Vi er som klub klar til at facilitere samme tilbud til piger, som vi er til drengene, men vi har brug for den/de rette personer der gerne vil være med til at styre skibet og sikre den fremtidige udvikling deraf. Er det dig/jer, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

Vores klubs overordnede ambition er at skabe fleksible kvalitetstilbud, der faciliteres af kvalificerede trænere. Spillere, det vil sige børn og unge der benytter sig af medlemstilbud i RBK, de skal syntes det er sjovt at træne, de skal syntes det er sjovt at komme til træning for at lære noget og vigtigst af alt, de skal have muligheden for at vælge mellem aktiviteter, der syntes er de rigtige for den enkelte.

Med det mindset er klubben skabt og det har også den betydning at vi som klub opfordrer spillere til at dyrke flere sportsgrene og til at benytte sig af vores medlemstilbud i det omfang de stadig kan bevare tilknytningen til deres nuværende fodboldklub. 

Nedenfor er opstillet vores indtastede medlemsindberetninger for 2020 og 2021, som enhver med det blotte øje kan se illustrerer at vi har skabt en fodboldklub, med aktiviteter, som specielt spillerne i alderen 7-12 år finder attraktive.

At netop denne aldersgruppe er den største i vores forening er vi på ingen måder overraskede over, da det er den aldersgruppe hvori vores fleste medlemsaktiviteter tilbydes.

I RBK vil vi gerne tilbyde flere aktiviteter, både til de lidt yngre, men også til de lidt ældre unge spillere, men vi er også nødt til at minde alle om at vi er en klub der til dato kun har eksisteret i under to år. Herudover eksisterer der for nuværende forretningsgange i kommunalt regi, som “i daglig gang”, betyder at de hjemhørende klubber i kommunen på kommunens vegne laver baneplanerne og derfor rent faktisk bestemmer om nye klubber har muligheder for at facilitere aktivitetstilbud. I det private regi, vil denne form for forretningsgang kunne sammenlignes med karteldannelse, hvilket ikke er lovligt og det er også vores håb at de nuværende forretningsgange snart ændres, så vi og alle andre foreninger i kommunen kan få lige muligheder og vilkår.

Vi har som bestyrelse truffet en principiel beslutning i forhold til medlemsantal og muligheden for at søge aktivitetstilskud til og for vores medlemmer. I RBK søger vi ikke kommunen om aktivitetstilskud, det gjorde vi ikke med udgangen af 2020 og det gør vi heller ikke for kalenderåret 2021. 

Grunden hertil er egentlig ret simpel, vi mener ikke at foreninger bør have et aktivitetstilskud fra kommunen. 

Det som alle foreninger bør have er lige muligheder for at udbyde og tilbyde medlemsaktiviteter. Lige muligheder skabes igennem lige adgang til fodbold baner, haller, omklædningsrum med videre. 

Vi håber at vi med vores tilgang kan skabe opmærksomhed på at der pt. ikke er lige muligheder i Køge kommune for alle foreninger og at nuværende forretningsgange indenfor fodbolden i kommunen sikrer de bedste muligheder til de klubber der af kommunen kaldes hjemhørende på en given lokation, tildelt af kommunen.

Omkostninger til vedligeholdelse af anlæg, baner, omklædningsrum, haller med videre påhviler kommunen. Nogle foreninger i kommunen har grundet manglende adgang til kommunale faciliteter, udgifter til leje af haller, af omklædningsrum og af eksempelvis lagerlokaler i industrikvarterer. Det giver ingen mening og skævvrider mulighederne for foreningerne i kommunen, når nogen foreninger er nødt til at medregne udgifter til baneleje og adgang til omklædningsrum i deres årlige budget. Da eksempelvis en stor del af hallerne og derved også omklædnings faciliteterne i kommunen er selvejende og derfor drives som selvstændige virksomheder, i øvrigt i sidste ende ejet af kommunen.

Afslutningsvis, vi er i RBK utrolig stolte over hvor stor medlemsfremgang vi har haft i 2021, vi glæder til at lægge på i 2022 og ser frem til et år med masser af RBK aktiviteter på Rishøj Stadion og andre steder i Køge kommune, der forhåbentligt tiltrækker endnu flere børn- og unge drenge og piger der ønsker at træne godt, udvikle sig og have det sjovt imens.

Forza RBK!

2020

2021

Skriv et svar