Indkaldelse til generalforsamling

RB Køges generalforsamling, afholdes torsdag den 28. april 2022, kl. 19.00, på Kirstinedalsskolen, Skolevej 1-4600 Køge.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling på foreningens hjemmeside (www.rbkoge.com), den 13. april 2022.

Dagsorden, Generalforsamling

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.
  6. Fastlæggelse af kontingent
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  2. Valg af revisor
  1. Forslag til behandling.
  2. Eventuelt.
 
Eventuelle forslag til generalforsamlingens behandling bedes sendes til formanden – Kenneth Santa på mail: ksa@rbkoge.com, senest 5 dage før afviklingen af generalforsamlingen.

Skriv et svar