Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling

Dagsorden, Stiftende Generalforsamling

RB Køges stiftende generalforsamling, afholdes mandag den 31. august 2020, kl. 20.00, på Kirstinedalsskolen i Køge, Skolevej 1 – 4600 Køge. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling på foreningens hjemmeside (www.rbkoge.com), den 14. august 2020.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor
  9. Forslag til behandling.
  10. Eventuelt.

Skriv et svar