Årets Generalforsamling og Formandens beretning

Vi afholdte torsdag den 3. juni kl. 19.00, klubbens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig på det efterfølgende bestyrelsesmøde og bestyrelsens sammensætning er nu som følger:

Formand: Kenneth Santa Sørensen (som ses på billedet ovenfor)

Næstformand: Ian Hoar

Kasserer: Brian B Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Steffen Petersen

Christian Emil Petersen 

Benjamin Thomsen

Såfremt du som medlem ønsker at modtage referatet af generalforsamlingen, samt adgang til foreningens regnskab, er du velkommen til at sende en mail til: kontoret@rbkoge.com

– – –

FORMANDENS BERETNING

Beretning RB Køge, 3. juni 2021

 

Så nåede vi det endelig. Vi kom til årets generalforsamling. Og i år er intet som det plejer – heller ikke i RBK. Vores generalforsamling skulle have været afholdt allerede i foråret, men som i alle andre af samfundets forskellige sammenhænge, så satte covid-19 en stopper for det.

 

På trods af at vi har opstartet en ny fodbold klub, uden egne faciliteter og i en kommune, hvor modstanden fra andre etablerede klubber har vist sig langt større end forventet, så går det rent faktisk godt i RBK.

Vi har siden opstarten af fodboldklubben i slut august 2020 formidlet forenings tilbud til mere end 130 forskellige spillere under 18 år, alene i 2021 har vi i skrivende stund haft mere end 125 spillere, som har deltaget i ugentlige træninger og vores fodbold camps. Set i forhold til den tid vi lever i, med faldende børnetal, covid-19, at vi gør tingene på en indtil nu ny måde og rigtig, rigtig mange tilbud til børn og unge mennesker, det flot, stor ros til vores trænere og ledere for det arbejde de lægger i at skabe de rette rammer for børnene.

 

2020 og 2021 har indtil nu bl.a. budt på nye initiativer som morgen træning, RBK Pathway og trials til vores kommende RBK TopTalent hold.

Når man lancerer nye tilbud og nye måder at gøre noget på i en fodbold verden, der på nogen områder er dynamisk, men på andre områder mindre dynamisk, så medfører det nysgerrige blikke, samt ris og ros fra flere kanter, endda i en væsentlig større grad end vi i RBK havde forestillet os.

Jeg tillader mig at bruge denne anledning til at slå et par ting fast, i RBK adskiller vi os fra 99,99% af alle andre fodboldklubber i Danmark, ved at være en fodboldklub med 100% fokus på børne- og ungdomsfodbold, samt ved at give pengene tilbage til børnene. I RBK bruger vi pengene hvor at de tjenes, på børnene, hvilket vi er sikre og overbeviste om er sådan at fremtidens fodboldklub skal drives. Vi har valgt at spillere i vores fodbold klub skal trænes af kvalificerede trænere, der ikke er forældre trænere, et valg vi har truffet fordi vi vil skabe fodbold tilbud med så stor kvalitet som muligt, til gavn for det enkelte medlems udvikling, men også fordi at vi mener at forældre skal være forældre og støtte op om deres børn, spørge ind til hvordan træningen gik, hvad spillerne gjorde godt og hvad de gjorde mindre godt. Den interaktion er guld værd for spilleren, ikke bare i fodboldmæssig forstand, men i mindst lige så høj grad i forholdet imellem børnene og deres forældre.

RBK har et tilbud til alle spillere der kan og vil træne godt og som kommer til fodbold træning for at træne, det uagtet om spilleren er på et A eller C niveau. For at kunne behandle alle børn ens, er vi fra tid til anden nødt til at skabe forskellige tilbud, for at sikre at børnene tilbydes det rette for den enkelte, set med vores øjne. Det ansvar er vi villige til at tage på os og det er vi sikre på er med til i fremtiden at tiltrække, fastholde og udvikle børnene, set ud fra deres individuelle stå sted.

 

Tak til alle vores partnere som der har støttet op om klubben, I har ikke bare været med til at støtte op, I har med jeres bidrag til klubben, været stærkt medvirkende til at vi har kunnet facilitere kvalitets træningstilbud, bl.a. til faste grupper af 4 spillere, mens Danmark var nedlukket, tak fordi at I har støttet op om vores projekt, vi glæder os til at skabe værdi og merværdi uden for banen i 2021.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen. Jeg er glad for professionelt samarbejde og gode drøftelser af vores klubs fremtid men også de ting, som hverdagen er fyldt op med lige nu og her i en ny fodboldklub. Vi er nogen der fortsætter i bestyrelsen, men der er også tre, der har besluttet sig for at stoppe. Tak for jeres indsats, Henrik, Henrik og Jimmy.

 

Jeg ser frem til og glæder mig til i fællesskab med den øvrige bestyrelse, vores medlemmer og partnere, til at udvikle Regionens Boldklub i 2021, vi går et stort år i møde.

 

Med disse ord overlader jer hermed beretningen til generalforsamlingens behandling

 

Køge, 3. juni 2021

 

Kenneth Santa Sørensen

Skriv et svar