Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen har grundet Covid-19 ikke kunne afholdes som vedtægterne foreskriver, men nu er forsamlingsreglerne lempet, og vi har derfor mulighed for at afholde generalforsamlingen.

RB Køges generalforsamling, afholdes torsdag den 3. juni 2021, kl. 19.00, på Kirstinedalsskolen, Skolevej 1, 4600 Køge.  (Bemærk – flyttet fra Klubhuset på Rishøj Stadion).

Vi vil opfordre alle til at lade sig teste inden deltagelse, og afholdelsen bliver iøvrigt under hensyntagen til de retningslinjer og foranstaltninger, der er med hensyn til mindskning af udbredelsen af Corona-virus.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden, Generalforsamling

 

RB Køges generalforsamling, afholdes torsdag den 3. juni 2021, kl. 19.00, på Kirstinedalsskolen, Skolevej 1-4600 Køge.

Der er indkaldt til stiftende generalforsamling på foreningens hjemmeside (www.rbkoge.com), den 20. maj 2021.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor
  9. Forslag til behandling.
  10. Eventuelt.

Skriv et svar