RBK lancerer TopTalent Scout uddannelsen, til dem der gerne vil i lære og lære af scouts med erfaring fra ind- og udland

TopTalent Scouting uddannelsen henvender sig til nuværende børne- og ungdomstrænere og fodboldinteresserede, der ønsker at blive fremtidens dygtigste til at spotte og evaluere spillere, primært i børne- og ungdoms fodbold. Fokus i uddannelses forløbet kan med fordel benyttes til at udvikle egne evner indenfor evalueringen af ens egne spillere, samt ved scouting af eksterne spillere med henblik på senere rekruttering.
Formål

Det er formålet med TopTalent scouting uddannelsen at uddanne deltagerne til at kunne identificere og scoute toptalenter på elitært niveau, samt til at være i stand til at kunne sammensætte en “egen scouting metode”, alt efter hvilken klub- og eller niveau man arbejder på.

Indhold 

Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Hvad er Talent ID
  • Screening – Scouting – Rekruttering
  • Præstation og potentiale
  • Metoder og modeller
  • Live scouting & video scouting
  • Externe oplægsholdere
  • Den relative alderseffekt (RAE)
  • Forbundets Retningslinjer og regler for scouting og rekruttering i klubregi

 

RBK TopTalent Scout uddannelsen, Varighed og forløb
Level 1

1 uddannelses dag: Lørdag den 14. August 9.00-13.00

Level 1 Intro, er en introduktion til hvad scouting er og har en varighed af 4 timer

På level 1, vil kursisterne få en introduktion til hvad scouting er, samt blive introduceret til emnerne: “Hvad er potentiale og hvad er præstation? Samt “Hvad kigger vi efter og hvorfor?”

Kursisterne vil på level 1, skulle se en kamp/træning og iagttage en/flere spillere og notere hvad “scoutens øje ser”.

Live kamp, kl. 10.00 U13 HB Køge vs Næstved IF

Sted: VIP Loungen, Herfølge Stadion, Vordingborgvej 127 – 4681 Herfølge

Pris kr. 299, –

Level 2 

2 uddannelses dage: Lørdag og søndag den 21-22 august kl. 09.00-14.00

På level 2, vil kursisterne følge scoute U13-U14 kampene ved Crowne Plaza Cup, i dagene 21-22 august.

Sted: Røllikevej 5, 2770 Kastrup

Kursisterne får udleveret live scouting opgaver, samt skabeloner til brug for notering, når live scoutingen foregår.

Ved afslutningen på Level 2, skal kursisterne sende rapporterne til instruktørerne, som efterfølgende sender skriftlig feedback til kursisterne inden for 5 dage. Instruktørerne afslutter den skriftlige feedback med information om kursisten har bestået Level 2 og dermed kan påbegynde Level 3.

Level 2, fordeler sig over to dage, hver dag har en varighed af minimum 6 timer, i alt minimum 12 uddannelsestimer.

Pris kr. 799, –

Level 3

3 uddannelsesdage, Fredag den 3, onsdag den 15, og onsdag den 29. september.

Dag 1: Fredag 3. September kl. 17.30-21.30 – Live kamp U10 RBK vs Farum BK kl. 19.00. 

Sted: Rishøj Stadion, Lyngvej 12B-4600 Køge

Dag 2: Onsdag den 15. September kl. 17.30-21.30  – International oplægsholder (online), Tamas Balogh, Head of Scouting – Mol Vidi & Live kamp – U11 Køge vs Farum BK.

Sted: VIP Loungen, Herfølge Stadion, Vordingborgvej 127 – 4681 Herfølge

Dag 3: Onsdag den 29. September – kl. 17.30-21.30 – Live kamp, planlægges senere, Oplægsholder: Mathias Krogh, Rekrutteringschef – AaB 

Level 3, fordeler sig over tre hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 12 uddannelsestimer.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 3 skal bestås, for at man kan påbegynde Level 4

Pris kr. 1099, –

Level 4

4 uddannelsesdage, onsdag den 7, fredag den 15 og onsdag den 27 oktober, samt onsdag den 3. november.

Dag 1: Onsdag den 6. Oktober kl. 17.30-21.30 – Extern oplægsholder: Christian Larsen, Talentchef – Brøndby IF

Sted; VIP Loungen, Herfølge Stadion, Vordingborgvej 127 – 4681 Herfølge

Dag 2: Fredag den 15 oktober kl. 17.30-21.30 – Live kamp.

Sted: Rishøj Stadion, Lyngvej 12B – 4600 Køge

Dag 3: Onsdag den 27. oktober kl. 17.30-21.30 –  Extern oplægsholder: Morten Nagel, Chefscout ungdom – Lyngby Boldklub.

Sted: VIP Loungen, Herfølge Stadion, Vordingborgvej 127 4681 Herfølge

Dag 4: Onsdag den 3. November kl. 17.30-21.30 Live Kamp og afslutning

Sted: Planlægges når turneringsplan forelægger.

Level 4, fordeler sig over fire hverdagsaftener, hver aften har en varighed af 4 timer, i alt 16 uddannelsestimer.

Dertil skal forventes tid til forberedelse, samt hjemmearbejde.

Level 4 afsluttes med en skriftlig case/opgave der skal bestås.

Pris kr. 1399, –

Afvikling

Forløbet vil have et klart udgangspunkt i live scouting, med fokus på børne- og ungdomskampe. 

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Deltagerne forventes at deltage aktivt i gruppediskussioner, plenumdebatter og i opgave løsninger igennem forløbet.

På Level 1 til Level 4, kan man som deltager forvente at skulle forberede sig til de enkelte aftener, samt til og at blive stillet en række obligatoriske hjemmeopgaver, der skal løses inden den kommende undervisningsgang.

Omfanget af hjemmeopgaver vurderes til at omfatte ca. 1-2 timer i alt, pr. Level.

Instruktører

Kenneth Santa, FA Talent ID 1, DBU Talent ID 2, UEFA A Licens

Kenneth Santa er tidligere European Scout hos Wolverhampton Wanderers FC, Chefscout for ungdommen i Brøndby IF, Chefscout i Lyngby og har herudover arbejdet som Chefscout for RG Punjab FC i Indien og som Chefscout for ulandsholdene i Qatar, på Aspire Academy.

Kenneth Nielsen, FA Talent ID 1, DBU Talent ID 2, UEFA A Licens

Kenneth Nielsen er Chefscout for Q ScoutLaB, hos fodbold konsulentvirksomheden Mellemmand.com og har herudover frem til sommeren 2021, bestredet ungdoms træner jobs i FC Nordsjælland og FC Helsingør.

Karim Bader, FA Talent ID 1, DBU Talent ID 2, UEFA B Licens

Karim Bader har siden januar 2014 været ansat i Brøndby IF, som ungdoms scout, med fokus på U15-U19 årgangene i Danmark og i Norden, samt udført video scouting opgaver for klubbens A hold, igennem en længere periode. 

Kvalifikationskrav
Optagelse på Level 1, kræver ingen forudgående scout og/eller træneruddannelse.

Optagelse på Level 2, kræver fuld deltagelse på Level 1

Optagelse på Level 3, kræver fuld deltagelse på Level 2, samt beståelse af afsluttende skriftlige opgave. (Godkendt live scouting rapport)

Optagelse på Level 4, kræver fuld deltagelse på Level 3, samt beståelse af afsluttende skriftlige opgave. 

Beståelse af Level 4, sker gennemgående løsning af skriftlig opstillet scouting case.

Pris
Level 1, Uddannelsespris: kr. 299,-

Level 2, Uddannelsespris: kr. 799,-.

Level 3, Uddannelsespris: kr. 1099,-

Level 4, Uddannelsespris: kr. 1399,-

Certificering
Kursusdeltagere modtager ved bestået kursusforløb et diplom for deltagelse, samt retten til at kalde sig “TopTalent Scout – Level 1,2,3,4”

Fremtids muligheder
Med deltagelse på uddannelsesforløbet, vil den enkelte deltager have mulighed for at opbygge netværk til de øvrige deltagere, instruktører, samt eksterne oplægsholdere og derved forbedre fremtidsmulighederne inden for fodbold/scouting DK.

Tilmelding
Tilmelding via nedenstående tilmeldings formular

Antal
Der er plads til max 24 personer på hvert uddannelses forløb

Det med småt
Vi forbeholder os retten til ændringer i tilfælde af flyttede kampe, samt ved afbud fra planlagte oplægsholdere og/eller ved pludselige opståede forhold uden for vores kontrol. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en bekræftelse herpå. Så snart vi har modtaget din betaling for forløbet, sender vi dig en bekræftelse på din plads på forløbet. Deltagere der køber adgang til hele forløbet vil have fortrinsvis ret til de enkelte moduler.

Man skal vælge et/flere af ovenstående moduler / levels.

Skriv et svar