Vi har rykket dansk børnefodbold

Børn har ret til gode trænere, godt træningsmiljø og en god plan for individuel udvikling

Med det in mente, var visionen for RBK at skabe nutidens og fremtidens tilbud til børn og unge fodboldspillere, da vi henover sommeren 2020 tog tilløb til etableringen af RB Køge.

I dag, præcis 1 år efter at klubben blev etableret, er status at vi har faciliteret ugentlige træninger, camps, mikrobold og andre fodbold events til mere end 200 spillere i alderen 4-16 år.

Vores medlemmer i RBK kommer fra mere end 30 forskellige klubber rundt om på Sjælland og vores unikke tilbud, sikrer at spillerne kan forblive medlemmer og træne og spille i deres nuværende klubber, mens at de derudover kan tilvælge x ugentlige aktiviteter i vores regi. Det sikrer at spillere kan blive i eget klubmiljø, med deres venner, samtidig med at de 1-2 gange ugentligt derudover har muligheden for at træne godt i vores miljø.

Vores tilstedeværelse og vores fokus på at skabe et godt og trygt udviklingsmiljø for spillere, har medvirket til at skubbe til at børnefodbolden prioriteres højere lokalt, regionalt og nationalt. Nye ekstra træningstilbud tilbydes børnespillere lokalt, regionalt og nationalt og klubber er begyndt at ansætte børnetrænere og børneansvarlige, der ikke kun har en funktion på kontoret, men også på banen.

Camps, RBK X Koncept træninger, Morgentræninger, 2v2 stævner og U8-U10 TopTalent hold

I RBK har vi noget på hjertet på vegne af børnefodbolden, vi gør hvad vi siger og siger hvad vi gør og vi er lykkedes med mange ting i det år vi nu har været på fodboldens landkort.

Mange ting vil vi gerne lykkedes bedre med i fremtiden og for at sikre det er muligt at indfri de mål kræver det den rette vision, gode folk og opbakning fra kommunen og det lokale erhvervsliv. Visionerne har vi, de gode folk har vi også, ligesom at vi oplever en stor interesse og opbakning fra det lokale erhvervsliv. Nye initiativer og tiltag er under udarbejdelse og vi roligt sige at vi forventer at år 2, bliver endnu travlere end år 1.

Vi arbejder videre og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores spillere, vores bestyrelse, vores trænere og vores partnere, som har støttet op om os siden starten, vi glæder os til at udvikle os sammen med jer i årene fremover.

På bestyrelsens vegne

Kenneth Santa

RBK – Formand

Skriv et svar