Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – 11. november kl. 19.00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer i Ravnsborg Boldklub Køge

Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling i Ravnsborg Boldklub Køge, CVR-nr. 41646098, onsdag den 11. november, kl. 19:00, på adressen: Rishøj Stadion, Lyngvej 12B, 4600 Køge

Dagsorden

  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 11 ophæves og erstattes af en ny § 11

Der stilles således forslag om, at § 11 bliver sålydende:

11. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for såvel aktive som passive medlemmer, efter indstilling fra bestyrelsen. Er et medlem i restance med betaling af kontingent kan stævner, kampe og træning suspenderes for medlemmet indtil betaling er sket. Er et medlem fortsat i restance med betaling af kontingent ved udgangen af den efterfølgende kontingentperiode, vil medlemmet anses som udmeldt af foreningen. Ved udmeldelse af foreningen bliver tilbageværende rest-kontingent ikke udbetalt.

b. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 13 ophæves og erstattes af en ny § 13

Der stilles således forslag om, at § 13 bliver sålydende:

13. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2020. Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for foreningen gældende regler og vedtægter. Revisor vælges for ét år ad gangen.

  1. Bemyndigelse til dirigenten
  2. Eventuelt

Køge den 25. Oktober 2020

Bestyrelsen

Skriv et svar