Formandens nytårstale: “Kvalificerede fodboldtrænere, skaber de rette rammer for individuel udvikling og læring”

Fremtidens spillere fortjener det bedste koncept, de bedste trænere og de rette rammer for den enkelte!

Det giver god mening, gør det ikke?.

Igennem de sidste mere end 50 år, er 99% af de danske fodboldklubber blevet drevet på stort set denne samme måde. Det via frivillig arbejdskraft i bestyrelsen og som trænere og ledere omkring de enkelte hold og respektive årgange. De har skabt og skaber dagligt en masse fine aktiviter, dog afhænger kvaliteten i det enkelte tilbud i stor grad af den enkelte forælder / træner / leder, som gør det bedste vedkommende kan gøre, ud fra de individuelle forudsætninger man måtte have.

Da vi i foråret 2020 beskrev det overordnede klubkoncept i RB Køge, var det vigtigste parameter for os, at vi ville skabe en nutidens og en fremtidens fodboldklub. En klub der skal drives af kvalificerede fodbold folk med forstand, erfaring og viden fra fodboldens verden og som alle har det til fælles at vi er fast besluttet på sammen at skabe Danmarks bedste fodboldklub til børn og unge fodboldspillere. 

Som bestyrelse satte vi ord på hvilke værdier vi som klub gerne vil stå for, ordene er: Kvalitet, Fleksibilitet og Oplevelser.

KVALITET

I RB Køge tilbyder vi kvalificeret træning med højtuddannede og dedikerede trænere, der formår at skabe en motiverende, seriøs og inspirerende træning. Vi motiverer, uddanner og udvikler vores trænere, bl.a. via vores internationale coaching advisory board, deltagelse på nationale og internationale fodbold konferencer, samt mentorordninger og studieture. Det gør vi fordi at vi er af den holdning, at dygtige trænere er essentielt for at skabe det rette miljø, og den rette platform for udviklingen af mennesker og fodboldspillere. Vi tilstræber som klub at skabe så stor kvalitet som muligt, i alle de tilbud vi udbyder og i alt hvad vi foretager os.

FLEKSIBILITET

Danmark i 2021 udgaven kendetegnes af høj effektivitet, kreativitet og en presset hverdag for de fleste, der kræver stram struktur. planlægning og organisering, for at man kan nå det hele. Heldagsskolen har haft en indvirkning på familiernes hverdag og i den grad på foreningernes mulighed for at skabe fleksible aktivitetstilbud. 

De seneste undersøgelser lavet indenfor fodboldens verden i Danmark, viser at vi mister medlemmer rundt om i det danske land. Der gættes på at et stigende udbud af esport aktiviteter trækker, at heldagsskolen besværliggør fleksibilitet i de udbudte aktiviteter og så undlader vi at nævne hvilken indflydelse Covid-19 har haft henover 2020.

Istedet for at fokusere på alt det vi ikke kan, har vi i RB Køge forsøgt at tænke ud af boksen, med tilbud om morgentræning i tidsrummet 06.20-07.20 og træning efter skole i tidsrummet 15.30-16.30. 

I RB Køge tilbyder vi vores medlemmer at de kan kombinere deres træningstilbud i det omfang det måtte passe den enkelte, ud fra de forskellige tilbud der tilbydes deres årgange og kompetence niveau.

OPLEVELSER

Hver gang den enkelte spiller kommer til træning, skal spilleren opleve at blive udfordret, modtage ros, modtage vejledning og vises hvordan man udfører en given vending eller finte. Spilleren skal spørges, hvad var godt, hvad var ikke godt og hvordan vi kan blive bedre, hurtigere og dygtigere i det vi laver. 

For os handler hver en træning og en aktivitet om at skabe en god oplevelse for den enkelte spiller, for det mener vi motiverer spilleren og skaber de rette rammer og platformen for individuel, såvel som kollektiv udvikling.

I 2021 planlægger vi såfremt omstændighederne tillader det, at afvikle fodboldcamps i uge 8, påsken, i skolernes sommerferie, i efterårsferien og i juleferien. Hver enkelt camp handler om at skabe at skabe en god oplevelse via kvalitet i træning, smil på læben og muligheden for at danne nye relationer og venskaber på kryds og tværs af fodboldklubber og bygrænser.

HVAD SKER DER I 2021 I RB KØGE?
RBK MikroBold
Vi lancerede på årets sidste dag i 2020 vores RBK MikroBold koncept, konceptet henvender sig til læringsparate U5-U6 & U7- spillere, der ønsker de rette rammer for deres individuelle udvikling. 
 

RBK MikroBold konceptet er udviklet af klubbens internationale coaching advisory board. Rent lavpraktisk betyder det at de spillere der deltager i RBK MikroBold, træner de samme øvelser og på samme måde, som U5-U6-U7 spillerne i Vitesse, Burnley og SL Benfica træner.

RBK MikroBold starter op søndag den 13. april 2021 og vi vil tilbyde træning på både Rishøj Stadion og Ravnsborg Stadion.

Læs mere om RBK MikroBold 

 

RBK X Konceptet – U7-U13

I 2021 planlægger vi at udvikle vores træningskoncept i takt med at vi bliver i stand til at tilbyde vores medlemmer yderligere muligheder for træning.

Vores medlemmer kan vælge at træne 2-5 ugentligt og kan selv sammensætte deres træningstilbud, i det omfang der passer dem.

Det er vores forventning at vores medlemmer fra efter påsken vil have mulighed for at kunne træne i følgende tidsrum mandag til fredag:

Morgentræning – 06.20-07.20

Efter Skole træning – 15.30-16.30

Kompetence træning – 16.45 – 18.00

RBK Kamp Dag

Som U7-U8-U9-U10 spiller vil man fra januar kunne tilvælge en RBK Kamp dag, som en del af sit træningstilbud.

I RB Køge mener vi at det handler om at skabe det rette tilbud til den enkelte spiller på det rette tidspunkt.

Med RBK Kamp Dagen, vil vi i første omgang tilbyde vores U7-U10 spillere muligheden for hver fredag at spille RBK Mini kampe, 1v1, 2v2, 3v3 mv, internt, som eksternt. Fokus vil være på at skabe den rette platform og den rette matchning, der tilgodeser den enkelte spillers udvikling.

RBK Målvogterkoncept

I perioden 18. januar – 1. april har vi mulighed for at tilbyde en ugentlig mulighed for målvogtertræning, for målvogtere i alderen U7-U15.

Efter påsken 2021, forventer vi at kunne tilbyde to-tre ugentlige muligheder for målvogtertræning, for målvogtere i alderen U7-U15

Læs mere om RBK Målvogterkoncept

RBK U14-U19 Morgentræningskoncept

I Køge kommune er der pt. ikke et morgentræningstilbud til fodboldspillere i U14-U19 aldersgrupperne.

Det gør vi op med i RB Køge, fra mandag den 18. januar, har træningsparate og læringsvillige U14-U19 spillere, mulighed for at træne morgentræning i RB Køge.

Læs mere herom 

Vi har fået en god start, i en svær tid og det har vi fået grundet den store opbakning og interesse vi har mødt fra spillere, forældre, trænere, ledere, Køge Kommune, andre klubber og ikke mindst vores partnere. 

Jeg vil gerne benytte muligheden for at sende en kæmpe tak til vores partnere, tak fordi at I støtter op om projektet, viser interesse for os og vores initiativer og fordi i ønsker at udvikle jer sammen med os. 

Udvikling kræver inspiration og i den forbindelse vil jeg gerne sende en stor tak til vores internationale coaching advisory board, Ian, Edgar, Nuno, Bart, Jelle, Jyri, James, Alex, Thomas, Ioannis og Steffen. I har alle har bidraget med viden om højeste internationale niveau, best practices og jeres egne meninger til hvordan vi skaber Danmarks bedste fodboldklub, for børn, unge fodboldspillere og for klubbens trænere og ledere.

Vi vil som klub gerne dele viden og vi vil gerne hjælpe andre klubber lokalt og regionalt, der har ønsket om at skabe et klub og træningsmiljø, der udvikler der enkelte spiller og træner / leder endnu bedre i fremtiden. Derfor glæder det os som klub at se, at flere klubber i kommunen har fundet inspiration i vores nye måder at gøre tingene på. Hvilket har medvirket til at kommunens og regionens fodboldspillere får flere trænings tilbud, muligheder for at deltage på julecamps, vintercamps og deltage i supplerende træningskoncepter. Vi glæder os til sammen at skabe endnu mere udvikling i 2021, på tværs af klub og bygrænser.

Til slut vil jeg sende den største tak til klubbens bestyrelse og klubbens trænere, Oliver, Per, Frank og Steffen. Jeres arbejde gør dagligt en forskel for mange, på som udenfor banen. Jeg glæder mig til sammen med jer, at medvirke til at udvikle fodboldspillere, mennesker og vores klub, med ambitionen om at skabe Danmarks bedste fodboldklub for børn og unge fodboldspillere.

Godt nytår

 

Kenneth Santa

RB Køge – Formand

Skriv et svar